Hotline: 0911 64 3344

Liên hệ Sản phẩm

Hotline: 0911 64 3344

Liên hệ Sản phẩm

Hotline: 0911 64 3344

Liên hệ Sản phẩm

Hotline: 0911 64 3344

Liên hệ Sản phẩm

Tuyển dụng

# Tên công việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
1 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CSKH lƯƠNG CAO Thương Lượng 31/10/2017 Thương Lượng
2 TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH HOA HỒNG HẤP DẪN Thương Lượng 31/10/2017 Thương Lượng
0911643344